Behöver du akut hjälp av våra trädfällare?

Är det så att du har ett träd som utgör fara för dig och din omgivning och som behöver fällas på snabbast möjliga sätt för att undvika en olycka? Då är det våra trädfällare du ska vända dig till. 

Vi erbjuder nämligen jourservice vilket innebär att våra trädfällare och vår övriga personal finns tillgängliga dygnet runt. Är det då till exempel så att du har ett träd som riskerar att falla och orsaka stora skador, då behöver du bara kontakta oss så kommer våra trädfällare att vara på plats så snabbt som möjligt.

Exakt hur lång tid du kan förvänta dig att det kommer att ta innan de dyker upp beror dock förstås på var i Stockholmsområdet som du är baserad någonstans. Oavsett vilket kan du alltid räkna med att vi kommer göra allt som står i vår makt för att kunna komma och hjälpa dig inom kortast möjliga tid.

Drar det ihop sig till storm?

Har du ett träd som är i dåligt skick och som står på en plats där det till exempel riskerar att falla över din bostad? Har du fått förvarning om att det är en storm på väg? Då är det en bra idé att du kontaktar våra trädfällare på en gång.

Det finns nämligen en stor risk att träd som är i dåligt skick, till exempel ruttna, eller som har vuxit sig alltför stora kan välta vid kraftigt storm. Låt därför våra trädfällare fälla trädet eller träden i fråga innan stormen slår till med full kraft och får trädet/träden att välta vilket kan resultera i stor förödelse.

Estetiska skäl

Självklart måste inte trädfällning nödvändigtvis handla om rena säkerhetsfrågor. Det kan nämligen finnas andra skäl till att man kan vilja fälla träd. Exempel på sådana är rent estetiska. Det kan handla om allt från att du har träd som förstör din utsikt till träd som är fula och förstör din tomts utseende.  För oss spelar det inte någon roll varför trädet eller träden behöver fällas, vi hjälper dig vad skälet än är!